זעקת אמת - וידאו

תוכל לצפות בסרטונים שלנו גם בערוץ ה- YouTube שלנו כאן.

עמי משולם בנו של הרב עוזי משולם הי"ד

הרב עוזי אזולאי משולם הי"ד נרדף על לא עוול בכפו, על עיסוקו בפרשת ילדי תימן מזרח ובלקן. בנו עמי, "זוכה" לאותו טיפול ממסדי, בשל מאבקו לחשיפת האמת על הרדיפה, ההתעללות וחיסולו של אביו, בידי גורמים מבית ומחוץ.

עלילות השקר והאיומים כלפי עמי משולם בשל מאבקו

בשנת 2005, התבטא הרב עוזי משולם הי"ד ואמר שיסיתו כלפי בנו – עמי משולם, בצורה זוועתית שיהיה קשה לתאר את זה. עמי, נאבק במשך שנים לחשיפת הרדיפה וההתעללות באביו, על ידי גורמים מבית ומחוץ, ובשל כך מתנהלת כנגד עמי הסתה פרועה ורצח אופי, בדיוק כפי שבוצע כלפי הרב עוזי הי"ד. למרבה הצער, ישנם גם גורמים שמנסים "לרכב" על גל ההכפשות, על מנת לקדם אינטרסים אישיים מושחתים. סופה של האמת להתגלות ושל השקר להתכלות

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 1 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 2 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 3 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 4 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 5 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 6 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 7 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 8 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 9 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 10 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 11 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 12 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 13 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

הצגת ילדי-תימן החטופים הרב עוזי משולם הי"ד חלק - 14 מתוך 14

לפני אירועי יהוד ולפני הוצאת העלונים אבן מאסו הבונים, אותם ערך הרב עוזי משולם הי"ד בנוגע לפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן… הפיק הרב בשנת 1993 הצגה תיעודית העוסקת במקצת בפרשה. כשהממסד הבין שאין דרך לעצור את הרב, הוא החל במימוש האיומים, להפוך את הרב עוזי הי"ד ל-X ויצר את הפרובוקציה הנקראת "אירועי יהוד".

פודקאסט תגובה מאת עמי משולם לסדרה הדוקומנטרית "חידת משולם" - חלק 1

זעקת אמת - עמי משולם וילדיו הרכים עם הרב עוזי משולם הי"ד

דילוג לתוכן