זעקת אמת

בשם ה' נעשה ונצליח

לאחר תקופה ממושכת של מאבקים וניסיון להשתיק אותנו – אתר זעקת אמת עולה שוב לאוויר, בעזרת ה'.

באתר זה אנו נביא את האמת לאמיתה בכל הקשור לרדיפה האכזרית, כלפי החושף האמיתי של פשע גניבת ילדי תימן מזרח ובלקן – הרב עוזי משולם הי"ד, כלפי בנו הבכור עמי וכלפי קומץ מתלמידי הרב שנשארו נאמנים לדרך ולמאבק לחשיפת הרדיפה כלפי הרב עוזי הי"ד, בשל מאבקו ודרישתו לצדק עבור אלפי משפחות שילדיהן נגזלו מהם בכח הזרוע. 

למרבה הצער, ישנם אנשים שנקראו בעבר "תלמידים של הרב עוזי" אבל עברו "טרנספורמציה" בשיטות נלוזות והם משמשים כזרוע להפצת שקרים ועלילות דם כנגד השותפים למחאה עד היום.

אנו נשתדל להעלות חומרים אותנטיים שיחשפו את פרצופם של גורמים מושחתים, מסיתים ובעלי אינטרסים, שעשו ועדיין עושים מאמצים גדולים בתחכום ובעורמה – להוליך שולל את הציבור, תוך כדי הפצת דברי שקר ודברי בלע, בכדי לנסות לקבור את האמת ולהסתיר את מעלליהם.

אנחנו בוטחים בבורא עולם שיסייע לנו להביא את האמת לציבור הרחב בנאמנות ובשקיפות מלאה.

אמת מארץ תצמח