הזמנה לנשיא וחברי הכנסת

כל הסבור כי אין רדיפה אכזרית של הממסד נגד הרב עוזי משולם ובנו ,וכי דבריו של עמנואל "הזויים" או "מדומיינים" – הרי הוא מוזמן להוכיח את דבריו בפני שלטונות קנדה.

בעקבות ההשמצות הרבות בתקשורת מצד גורמי הממסד, החליט עמנואל להזמין את נציגי ממשלת ישראל לשימוע שיערך בפני שלטונות קנדה בעניין בקשת הפליט שהגיש.
למרות שהשימוע הינו אישי, מוכן עמנואל לאפשר לנציגי ממשלת ישראל להוכיח את טענותיהם כי אין כל רדיפה נגד אביו – הרב עוזי משולם ונגדו. הזמנות אישיות נשלחו לשגריר ישראל בקנדה,נשיא המדינה שרי הממשלה וחברי הכנסת.

כל הסבור כי אין רדיפה אכזרית של הממסד נגד הרב עוזי משולם ובנו ,וכי דבריו של עמנואל "הזויים" או "מדומיינים" – הרי הוא מוזמן להוכיח את דבריו בפני שלטונות קנדה.

כתיבת תגובה