מי אנחנו

עמי משולם בנו הבכור של הרב עוזי משולם זצוק"ל הי"ד, אורן משולם, נועם משולם, מוריה משולם ואברהם כהן מתלמידיו של כבוד הרב עוזי זצוק"ל הי"ד רואים בהעלאת אתר זה – חובה מוסרית, תורנית וחוקית. אתר זה, הינו עוד אמצעי במאבק למען חשיפת האמת אודות הרדיפה כלפי מורנו ורבינו, בשל מאבקו ודרישתו לצדק עבור אלפי משפחות שילדיהן נגזלו מהם בכח הזרוע.

לאחר תקופה ממושכת של מאבקים וניסיון להשתיק אותנו , אנו מעלים שוב לאויר את אתר "זעקת אמת" – בעזרת ה' יתברך.

אורן, נועם, ומוריה משולם אינם בני אותה משפחה, אך לא במקרה שם משפחתם הוא משולם. הנ"ל שינו את שם משפחתם לשם משולם, לאחר הסתלקותו של כבוד הרב עוזי משולם זצוק"ל הי"ד בכדי להנציח את שמו של מורם ורבם אשר עונה נרדף ונרצח ע"י גורמי ממסד מושחתים שגזלו את השם "ישראל", ואשר ניסו במשך שנים רבות להכפיש את שמו הזך והטוב ולמחקו מעל דפי ההיסטוריה.

באתר זה, אנו נביא את האמת לאמיתה בכל הקשור לרדיפה האכזרית, כלפי החושף האמיתי של פשע גניבת ומכירת ילדי העולים מתימן מזרח ובלקן – הרב עוזי אזולאי משולם זצוק"ל הי"ד וכן כלפי בנו הבכור עמי ובודדים מתלמידי הרב שנשארו נאמנים לדרך ולמאבק לחשיפת האמת והרדיפה כלפי מורם ורבם.

ייאמר כבר כאן כי למרבה הצער, ישנם אנשים שנקראו בעבר "תלמידים של הרב עוזי" וחלקם אף מעיזים לקרוא לעצמם כך גם היום. אך למרבה הצער, הם עברו "טרנספורמציה" בשיטות נלוזות ומתוחכמות לרע,ה אשר נרחיב עליהן באתר, והם משמשים ככלי להפצת שקרים ועלילות דם כנגד השותפים למחאה עד עצם היום הזה .

נשתדל להעלות חומרים אותנטיים שיחשפו את פרצופם של גורמים מושחתים, מסיתים ובעלי אינטרסים, שעשו ועדיין עושים מאמצים גדולים בתחכום ובעורמה – להוליך שולל את הציבור, תוך כדי הפצת דברי שקר ודברי בלע, בכדי לנסות לקבור את האמת ולהסתיר את מעלליהם.

אנחנו בוטחים בבורא עולם שיסייע לנו להביא את האמת לציבור הרחב בנאמנות ובשקיפות מלאה.

אמת מארץ תצמח

זעקת אמת- זעקה מלב נשבר