פנייה לכלי התקשורת ולחברי הכנסת

בחודש נובמבר 1991 (למניינם) שלח הרב עוזי מכתב לכל חברי הכנסת מכתב ובו תקציר האירועים מקום המדינה בנוגע לחטיפת ומכירת ילדי תימן מזרח ובלקן,ובקשה להצטרף לדרישה להקמת ועדת חקירה בנושא. בדף זה מוצגים לפניך החומר שנשלח לכלי התקשורת ולחברי הכנסת, עם אישורי שליחת הדואר אליהם. נוסח המכתב שנשלח לחברי הכנסת:
אנו פונים אליך בנוגע לפרשה ישנה וכאובה ביותר, פרשת גניבת ילדי תימן (ואיתם ילדים מעדות מזרח אחרות) שהתרחשה בעשור הראשון לקום המדינה.
על אף שמדינתנו צעידה בשנים, עשירה היא בפרשות מורכבות שחלקן התפרסם במשך השנים ואחרות נותרו עלומות.
אולם לפרשה זו אין מקבילה בתולדות המדינה, מבחינת חומרתה, ממדיה והשלכותיה.

יהודים מוכרים יהודים!!! למעלה מ-1000 ילדים!!!

וקשה עד מאד קשר השתיקה וההשתקה שנמשך עשרות שנים.

כיום ברור, שבימי קום המדינה, התבצע בסודיות מרבית הליך ממוסד, יזום ומתוכנן של חטיפת ילרים.
הליך זה, כלל הפעלת מערכת משומנת של גופי ממשל ששלטו במשרדי ממשלה שונים בהם : הסעד, הפנים, הבריאות, המשטרה והקליטה.
המחלקה לביקורת הגבולות הייתה אז שותפה בפועל להוצאת ילדים מהארץ עם תעודות מזויפות.

באופן זה הועברו לארה"ב מאות ילדים ונמכרו בסכומי כסף גבוהים דאז – 5000 $ לילד.
שוק שחור בסחר ילדים – כהגדרת אחד מהמעורבים.
בבתי חולים ומוסדות הילדים והתינוקות, התחוללה דרמה יום-יומית: בוימו מחלות ונמסרו הודעות כוזבות על מות הילדים להורים התמימים, שלא ידעו שילדיהם הם סחורה עוברת לסוחר.

בימים ההם, נתקלו ההורים ב"קיר אטום" בבקשתם לראות קבר.
ועד היום – בקשותיהם לקבלת תעודות פטירה נדחות!

הימים היו ימי מצוקה בכלל הישוב, והעליה ההמונית זרעה אי סדר בתחומים רבים.

ברור שבימים שכאלו, קל היה לבצע את הפשעים הנוראים ולטשטש בקלות את העקבות.

לאורך השנים, התעוררו גורמים שונים שגילו רגישות ואכפתיות לנוכח טרגדיה אנושית זו וניסו ללחוץ על הממשלות השונות לבדיקה יסודית של הפרשה באמצעות

ועדת חקירה ממלכתית

בין הגורמים הנ"ל – חברי כנסת שהביאו את הנושא לדיונים בכנסת, ועד היום לא השיגה פעולתם מטרה זו.

אמנם, הוקמו מספר ועדות ברור, אך היות שהיו נטולות סמכויות חקירה, בפועל היו ועדות עקרות.
לאורך השנים הועברו פניות מצד גורמים שונים לאחראים שבמסגרת משרדיהם בוצעו פעולות בלתי חוקיות בפרשה זו, אך אלה הפכו ל"חרשים" ו"אילמים".
מדינת ישראל נדרשת ומסוגלת לקום ולחקור פרשה זו מראשיתה, הן למען המשפחות שהפכו לשכולות מכוח הודעה שבעל- פה …. והן למען חסנה המוסרי של המדינה. ויפה שעה אחת קודם.
האם ועדת חקירה לרצח ארלוזורוב או לשחיתות בספורט הישראלי כן, וילדי תימן לא ?
הננו פונים אליך בבקשה לתת ידך לתמוך בהקמת ועדה חקירה ממלכתית, לבדיקת חטיפתם ומכירתם של ילדי תימן.
כיום, מצוי חומר רב לועדת חקירה ממלכתית מתוך הארכיונים של משררי הממשלה שהיו מעורבים בנושא זה. חומר זה נמצא בידי אזרחים העוסקים בנחבא בדבקות רבה במשך שנים.
אנו תקווה כי תיענה לבקשתנו האנושית והזועקת – ברצון.

בכבוד רב
עמותת משכן אוהלים

כתיבת תגובה